Monday, 11 July 2011

Ciri-ciri Individu Muslim

:::[Ciri-ciri Individu Muslim]:::
1. Salimul Aqidah (Akidah yang bersih)
2. Shahihul Ibadah (Ibadah yang benar)
3. Matinul Khuluq (Akhlak yang mantap)
4. Qadiran ala Kasbi (Mampu berdikari)
5. Mutsaqqafal Fikr (Luas pengetahuan)
6. Qawiyyal Jism (Sihat tubuh badan)
7. Mujahidul Linafsihi (Melawan nafsu)
8. Munazzamum fi Syu`unihi (Tersusun urusan)
9. Haaritsun ala Waqtihi ( Sangat menjaga masa)
10. Nafi`un lighairihi (Bermanfaat kepada orang lain)
#sumber : http://cahayahidupku.tumblr.com/post/2698308238/ciri-ciri-individu-muslim-1-salimul

No comments:

Post a Comment